การจัดองค์ความรู้ : องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 จพง.พัสดุรายงานผลการฝึกอบรม ตามคำสั่ง52/64 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
16 มี.ค. 2564
2 จัดเก็บ รายงานผลการอบรม KM ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
29 ต.ค. 2563
3 9 กันยายน 63 (นักพัฒน์)รายงานผลอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร
96
09 ก.ย. 2563
4 28 สค.63 ผอ.คลังรายงานอบรม ตามคำสั่ง 264/63 ลว.24 กค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
28 ส.ค. 2563
5 14สค.63 รายงานผลนักทรัพย์ ตามคำสั่ง 213/2563 ลว.16 กค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
14 ส.ค. 2563
6 11 สค.63 นิติกร รายงานผล ตามคำสั่ง 257/63 ลว.21 กค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
11 ส.ค. 2563
7 ประกาศแบบประเมิน ฉบับ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
05 มิ.ย. 2563
8 9 มีค.63 (นักทรัพย์)รายงานผลการอบรมตามคำสั่ง 35/63 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
09 มี.ค. 2563
9 นักวิเคราะห์ฯรายงานผลการฝึกอบรมโครงการอบรมเมื่อวันที่ 6-8 ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
15 ม.ค. 2563
10 2ม.ค.63 นักพัฒน์รายงานผลโครงการอบรมตามคำสั่ง471/62 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
02 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8