ข่าวสารในกองทุน
เรื่อง : ประกาศการใช้ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กะหรอ พ.ศ.๒๕๕๘
  รายละเอียด : คณะกรรมการบริหารกองทุน สปสช.อบต.กะหรอ ขอประกาศใช้ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กะหรอ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานกองทุน สปสช.อบต.กะหรอ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 288 คน