องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
เรื่อง : 9 กันยายน 63 (นักพัฒน์)รายงานผลอบรม
  รายละเอียด : โครงการอบรมหลักสูตรประสิทธิภาพการปฏิบีัติงานพัฒนาชุมชนและการจัดการสวัสดิการสังคมของ อปท. ปี 2563 วันที่ 25-27 สิงหาคม 63 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อ.เมืองนครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 95 คน