องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
เรื่อง : 11 สค.63 นิติกร รายงานผล ตามคำสั่ง 257/63 ลว.21 กค.63
  รายละเอียด : โครงการwork shop การจัดทำคำชี้แจงข้อทักท้วงของ สตง.จากการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของ อปท. ปี 2563 รุ่น 2 วันที่ 5-6 สค.63 ณ โรงแรมปุรนคร จ.นครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 99 คน