องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
เรื่อง : 14สค.63 รายงานผลนักทรัพย์ ตามคำสั่ง 213/2563 ลว.16 กค.63
  รายละเอียด : ตามคำสั่ง อบต.กะหรอที่ 213/63 ได้อนุมัติให้ นางสาวจิรา ทองบางพระเข้าร่วมโครงการการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี(2564-2566)ฯ ระหวา่งวันที่ 7-9 สค.63 ณ โรงแรมไไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฏร์ธานี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 97 คน