ITA
เรื่อง : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
  รายละเอียด : อบต.กะหรอ ขอรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 ในรอบ 6 เดือน มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 93 คน