ITA
เรื่อง : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
  รายละเอียด : อบต.กะหรอ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 เรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 94 คน