องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
เรื่อง : จพง.พัสดุรายงานผลการฝึกอบรม ตามคำสั่ง52/64
  รายละเอียด : รายงานผลการฝึกอบรม ตามคำสั่ง อบต.กะหรอที่ 52/2564 "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 (-ภาคปฏิบัติ) ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 100 คน