เอกสารดาวน์โหลดงานสวัสดิการสังคม
เรื่อง : แบบฟอร์มลงทะเบียนคนพิการ
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ ขอลงแบบฟอร์มการรับลงทะเบียนคนพิการ เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจ ได้ดาวโหลดออกมาใช้งานได้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มกราคม. 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 112 คน