เอกสารดาวน์โหลดงานสวัสดิการสังคม
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามโครงการ สร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ เรียบร้อยแล้ว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 103 คน