ITA
เรื่อง : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2563 รอบ 6 เดือน
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ ขอรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2563 (รอบ 6 เดือน)
มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 83 คน