คู่มือสำหรับประชาชน
เรื่อง : คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  รายละเอียด : อบต.กะหรอ ได้จัดทำคู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรียบร้อยแล้ว
จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 115 คน