ITA
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
20 มี.ค. 2562
22 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
127
20 มี.ค. 2562
23 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
131
20 มี.ค. 2562
24 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
20 มี.ค. 2562
25 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
20 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3