กิจกรรม : ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.กะหรอ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปกรรม กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านสะพานราง หมู่ที่ 4 ต.กะหรอ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรม บ้านสวนอินทสา ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6 ต.กะหรอ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม-เครื่องจักรสาน นางเจิมจิตร กล่อมสุข 25/2 หมู่ที่ 6 ต.กะหรอ

ด้านแพทย์แผนไทย-นวดแผนไทย นายสาทิตย์ สุขแก้ว 20/2 หมู่ที่ 7 ต.กะหรอ

ด้านศาสนาและประเพณี-ศาสนพิธีกร ผู้นำในศาสนพิธีและงานประเพณี นายชอบ พุทธคุ้ม 26 หมู่ที่ 6 ต.กะหรอ
รายละเอียด :
    

 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2563    อ่าน 158 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**