กิจกรรม สปสช.
กิจกรรม: การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน สปสช.อบต.กะหรอ เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๕๙รายละเอียด :
    คณะกรรมการบริหารกองทุน สปสช.อบต.กะหรอ ได้มีการประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานต่าง ๆที่ขอรับเงินสนับสนุนจาก กองทุน สปสช.อบต.กะหรอ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๕๙ ณ ห้องประชุม อบต.กะหรอ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559    อ่าน 379 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**